Etiket arşivi: ilkçağ müzik tarihi

müzikte ilk çağ

Müzikte ilk çağ dönemi – ilk çağ uygarlıkları :

1- Mısır : M.Ö. 2850-332

Çalgı çalmak kahraman erkeklere değil,nazlı kadınlara yakışır düşüncesi hakimdir. Müzik ,dini törenlerin ve dansların olduğu gibi,gündelik yaşamın bir parçası ve eğlence aracıdır. Davul,arp, def, darbuka sistron, çifte Flüt,trompet, üçgen arp, kitara ve su basılarak işleyen org önemli çalgılardır.

2 -Sümerler : M.Ö. 4000-2300

Müzik dinsel tapınma törenlerine Özgü gizemli bir güç taşır . Şarap ve aşk gibi dünyasal zevklerin sesidir.  santur, flüt, lir,arp, kamış , düdükler ve davullar, daha sonraları trompetler en önemli çalgılarıdır.

3 -Çin : M.Ö. 2850-332

Müzik ilk olarak eğitimde kullanılır. Çin tapınaklarında ve saraylarında, büyük koroların ve çalgı topluluklarının varlığından söz edilir. Çin tiyatrosunda müzik ,olayları ve perdeleri birleştirici bir öğe olarak kullanılmıştır. Davul, zil, sistron, bambu flüt.,ağız orgu,çeşitli gong ve çanlar önemli çalgılarıdır

4 -Hindistan : M.Ö. 2000

Veda adı verilen dört kutsal kitaptan biri olan Samoveda dünyanın notaya alınmış en eski ezgilerini kapsar. Oldukça karmaşık bir müzik kuramı olan hint müziği,melodi çizgisini simgeleyen ragalar ve ritmi belirleyen tala’lardan oluşmaktadır. En eski çalgı armudi gövdesiyle yedi teli olan vina dır. Bir çeşit tanbur olan, şikara, iki telli, sitar, mızrapla çalınan rebab, tavana asılarak çalınan ağır ve büyük bir boru şeklindeki ramsinga, glockenspiel ‘e benzeyen kinneri, büyük davullar, nakkare, boyuna asılan davul, dümbelek, darbuka, çıngırak,ziller önemli çalgılardır.

5 -İbraniler : M.Ö. 1050

Müzik ,tümüyle dinsel törenlere,tapınmaya ilişkin bir kavram olarak sadece tapınakta yer alır. Okunan metinler Babil ve Mısır şiirlerine dayalı ilahilerdir. Antifon denilen yöntem İbranilerden günümüze kadar ulaşmış en eski yöntemlerden biridir. Bu yöntemde dini lider, rahip, veya haham her dizenin yarısını söyler, halktan oluşan koru diğer kısmını tamamlar.,ya da başta iki kişi ilk tümceyi sunar, koro onu yineler.

Başka bir deyişle Antifon Rahip ile koronun düetidir. Ibranilerde danslar ve dünyasal müzik de gelişmiştir.Işçi şarkıları, ağıtlar ve kutlama ezgileri, tarihte ilk kez bu toplumda görülür. İbrani çalgıları Mısır ve Asur çalgılarının benzeridir. Kinnor adlı on telli arp, uda benzeyen nebel, santurun atası olan pasenterin, boynuzdan yapılmış boru olan şofar, tulum ,kaval,tefin atası tof, bronz ziller bu müziğin başlıca çalgılarıdır.

6 -Yunan : M.Ö. 2500

Müzik önceleri dinsel içeriklidir. Şenliklerde, Tanrıların ve yarı Tanrıların yaşamındaki olaylar , pandomim ,çalgı eşliğinde yapılan danslarla dile getirilir. Erkeklerden oluşan korolar, Koro ile aynı sesi ya da bir oktav üstünü seslendiren Çalgılar : Aula,flüt ve kitara en eski eşlikçi yunan çalgılarıdır.

Filozof Sisamlı Pythagoras M.Ö. 5-6, farklı büyüklükteki çalgılarla bir dizi kavramı yaratmış, meydana gelen dizi tüm müzik sisteminin ilk ve doğru tonlaması olarak günümüze ulaşmıştır.

Platon müziğin, eğitimdeki yerinden, ve şiirsel astronomik gücünden bahsetmektedir. Aristotales’e göre kötü müzik dinlemeye alışan kişinin,  kişiliği de kötü yolda gelişecektir .Bedenin disiplini için beden eğitimi gerektiği gibi ,beynin disiplini içinde müzik eğitimi gerekmektedir. Müziğin kişiliği etkileyici özelliğine Ethos adı verilir.

Yunan müziğinde aynı sanatçının çalıp söylediği monodilere, eşliksiz koro şarkılarına ( Acapella ) danslara eşlik eden çalgısal müzik biçimlerine rastlanır. Bu biçim sonradan Rönesans bestecilerine örnek olacaktır.

7- Eski Roma Müziği : M.Ö. 2850-332

Roma’da müzik öncelikle askeri törenler için kullanılmıştır. Şavaşlarda etkin olması ve savaşçıları yüreklendirmek için gürültülü çalgılar icat edilmiştir. Trompet, korno, flüt Romalılarda kutsal bir çalgıdır. Çalgı sayasını arttırarak büyük sesler elde edilmeye çalışılmıştır. Birçok Roma imparatoru ve diktatörü müziğin koruyucusu olarak bilinir. Hristiyanlığın ilk döneminde yetişen; Agustinus ve Boethius gibi önemli felsefeciler Müzik kuramına büyük katkılarda bulunmuşlardır.

8 -Antik Müzik

Yunan uygarlığı ve fenikeliler …Roma Imparatorluğu – Bizans ve Germen imparatorlukları